Arkivet

 

SFF Arkiv

Arkiv1

I SFF arkiv på Östermalmsgatan 87 i Stockholm finns närmare 4500 olika böcker som behandlar både civilt och militärt flyg.
Tidskriftsamlingen är mycket komplett med ca 300 olika titlar av svenska och utländska tidskrifter från 1900-talets början fram till idag.
Även samlingen av såväl videofilmer som bild och ljud är omfattande.

SFF arkiv är ett rent forskningsarkiv och håller normalt öppet tisdagar kl 09-16, övriga tider efter överenskommelse på tfn 0706 - 22 10 00.

Föranmälan om besök skall alltid göras till  SFF kansli (telefon alt. e-post)!

 

Se de olika avdelningarna:

 

 

Bibl Pano 1SFF arkiv är mycket välordnat tack vare aktiva medlemmar. 

Bibliotek

SFF har under åren, främst genom donationer erhållit ett mycket omfattande bibliotek med både svensk och utländsk flyglitteratur samt en mycket stor samling kompletta årgångar av olika flygtidskrifter.
Arkivet är ett forskararkiv och inga böcker eller tidskrifter utlånas. Det är endast möjligt att ta del av det på plats. Vi har ej heller några möjligheter att göra kopior.

Pil upp

 

____________________________ 

 

Fotoarkiv

SFF förfogar över ca 200 000 foton i vårt arkiv, varav hittills cirka 161 600 är skannade i högupplöst format.
Fotografierna, bestående av pappersbilder, negativ, diabilder och gamla glasplåtar samt moderna digitala foton, har under årens lopp skänkts till föreningen för att de skall komma framtida flyghistoriskt intresserade och forskare till gagn.
Ett arbete har sedan mitten av 1990-talet pågått med identifiering av bilderna samt registrering av dessa uppgifter i en databas.

Foton tillgängliga på digitalt media.
Bilderna inskannas och lagras för närvarande på hårddiskar samt på dator i SFF Kansli och SFF redaktion samt i arkivets datorer. Bilderna inskannas högupplösta och det är möjligt att använda dem för tryckning m.m. direkt från fil på t.ex. CD skiva.

SFF medlemmar har möjlighet att ta del av bilderna i lågupplöst utförande, via länk till SFF fotoarkiv nedan. Sökning av de skannade bilderna görs via en sökmotor, men läs först instruktionerna på ingångssidan.
I registret kan man söka på t.ex. flygplantyp, flygplanreg, tillv.nr, ort, person-namn, tidpunkt m.m. och även öppna bilden direkt från registret.

Fler foton önskas till vårt arkiv!
Målsättningen är att SFF:s fotoarkiv skall vara det mest kompletta och lättast åtkomliga bild- och fotoarkivet i landet, när det gäller svensk flyghistoria.

Det är en obalans i arkivet vad avser fördelning civilt och militärt flyg. Ca. 70 % är foton med militär anknytning, ca. 30 % är trafikflyg, klubb-, privat-, segel- och ballongflyg.
Tyvärr finns det mycket få bilder på civila flygplatser och flygplatsbyggnader, såväl gamla som nya bilder. Vi tar därför tacksamt emot foton från dessa delar inom svenskt flyg! 

Ett önskemål är att det med varje foto bifogas en kort beskrivning av motivet och sammanhanget när det togs, var och när fotot tagits samt vem som är upphovsman.
Om fotot är yngre än 50 år önskar vi även en bekräftelse på att upphovsmannen godkänner att SFF får publicera fotografiet.
Både amatörfoton och proffsfoton är mycket välkomna! 

Orig Foton

Behörighet krävs för tillgång till fotoarkivet!

Observera:
I den nya hemsidan krävs t.v. ett separat eget login för själva fotoarkivet:
Det användarid och lösenord som du använt tidigare för login gäller här! 
Fotoarkivet och dess koppling till medlemslogin är så pass integrerade att det kommer att behövas mer tid för att kunna ”bryta loss” den och koppla den till nya medlemslogin.

Således måste man t.v. ha två logins, ett för medlemmars sidor och ett för fotoarkivet. 

 

Bildpolicy

SFF har etablerat en ny policy för beställning och hämtning av bilder/foton från det digitala fotoarkivet. Alla som önskar beställa eller själv på plats i arkivet ta ut bilder ska först läsa och därmed acceptera policyn.

Se Bildpolicyn här.

 

Bildbeställning / registrering

För beställning eller nerladdning av högupplösta bilder ska beställaren fylla i ett beställnings/registreringsformulär med uppgifter om namn, medlemsnummer, antal och vilka bilder som önskas samt hur bilderna ska användas i enlighet med bildpolicyn.

Se beställningsformulär här.

 

Logga in på SFF fotoarkiv

Bildsok

 Logga in här på SFF Fotoarkiv 

Pil upp

____________________________

 

 

Tidningsklipparkiv

Vi berömmer oss av att ha ett av Sveriges bästa klipparkiv med inriktning på aktuellt och historiskt flyg. De äldsta klippen är från slutet av 1800-talet.
Klippsamlingen omfattar för närvarande cirka 10 hyllmeter, oräknat de klipp som ingår i olika personarkiv. Vi har härutöver en omfattande specifik klippsamling från Blekinge.
Klipp ingår även i flera av de personarkiv som donerats till föreningen.

Huvuddelen klipp är ordnade efter ämnen, t ex Flygplatser, ABA/SAS, Haverier etc.
Inom respektive ämnespärm är klippen ordnade i kronologisk ordning för att underlätta sökning. Något mera sofistikerat sorteringssystem har alltså inte skapats; det nuvarande systemet fungerar bra och medger snabb sökning.
Till klipparkivet hör också en särskild handledning som ger söktips m m.

Klipparkivet förvaras i SFF arkiv på Östermalmsgatan i Stockholm.

Bidra gärna till klippsamligen.
De stora dagstidningarna bevakas av arkivgruppen och vi får fortlöpande klipp från bl a lokalpressen i Östergötland, Södermanland och Norrbotten.
Men från övriga landet är det tunt! Vi ser därför gärna att både regioner och enskilda medlemmar bidrar till klippsamlingen; det räcker med hela tidningssidor varefter vi sköter renklippning och upplistring på A 4-ark. 

Arkiv forskArbetsplats för besökare/forskare i SFF arkiv.

Pil upp
 

___________________________

 

Donationer

SFF arkiv bygger huvudsakligen på donationer från medlemmar. 
Vi tar gärna emot fotografier (dia, svart/vita, färg, neg, glasplåtar), ljudband (kassetter) och böcker samt rekryteriningsbroschyrer, flygdagsprogram och andra handlingar, företrädesvis med svensk flyghistorisk anknytning.
Tidskriftsarkivet är förhållandevis väl tillgodosett.

Donation

I de fall SFF som donation erhåller böcker som redan finns i arkivet, önskas donators medgivande att försälja dessa till högstbjudande, varvid intäkten till fullo tillfaller SFF för inköp av angelägna böcker samt inbindning/restaurering av äldre böcker. 

Pil upp

 

____________________________

 

Förteckningar i PDF-format 

 

BockerArkivets böcker och dokument i titelordning

 

Pil upp

 

 
 

 

Flygv litt anpFlygvapnet i litteraturen

 

Pil upp

 

 
 

 

Civ ManCivila Manualer

 

Mil ManMilitära Manualer

 

Pil upp

 

 
 

 

MapparMappar (Tidskriftsamlare)

 

Pil upp

 

 

 

 

Sv TidSvenska Tidskrifter

 

Utl Tid
Utländska Tidskrifter

 

Pil upp

 

 
 

  

Filmer 2Filmer

 

Pil upp

 

 

 

Ljud 2Ljudarkiv

(i MP3-format, en del även på CD/DVD)
SFF Ljudarkiv innehåller intervjuer med och
föredrag av personer inom både civil och
militär flygverksamhet.
 
Pil upp
 
  

 

CDsCD

Dessa CDs innehåller bilder, 
foton, texter, filmer etc. från olika
flygrelaterade sammanhang.
CD är ett medium på utgående. 
 
Pil upp
 
____________________________

Arkivgruppen

I föreningen finns ett antal ideellt arbetande medlemmar som sköter arkiv och bibliotek.
Vilka de är och deras respektive arbetsuppgifter framgår av bildtexten nedan.

Arkivgrp 16 Allav2

Arkivgruppen i augusti 2016, från vänster:
Lennart Berns (svensk litteratur, sammanhållande), Kjell Hallbjörn (originalbilder),
Steve Jernströmer (arkivbesök), Robin Lindholm (forskning, kronologi),
Sven Bäckström (tidskrifter och flygmuseer), Henrik Gyllenskiöld (IT och systemvård),
Gunnar Berns (ljudarkiv och strategi), Jan Gladh (litteratur, registrering), Bertil Tallinder (utländsk litteratur), infälld Per Sviberg (videotek och klipp).  

Pil upp